Điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Câu hỏi: Thưa Luật sư, chung cư chỗ tôi ở đang chuẩn bị tiến hành họp Hội nghị nhà chung cư lần đầu, tôi muốn hỏi Luật sư là: việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu cần đáp ứng những điều kiện gì để được coi là…

Cách tích phiếu biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư

Câu hỏi: Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về cách tích phiếu biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư. Chung cư chỗ tôi ở đang sắp tổ chức Hội nghị nhà chung cư, có một số cư dân đề nghị tính phiếu biểu quyết theo diện tích (m2), việc…