Tư vấn pháp luật lao động

Pháp luật lao động có vị trí, vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động

Là một tổ chức hành nghề luật sư, Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự luôn sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng bằng việc đưa ra ý kiến pháp lý đối với những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực này.

Đội ngũ Luật sư tư vấn của Chúng tôi đã từng làm công tác Pháp chế doanh nghiệp trong nhiều năm, am hiểu hoạt động doanh nghiệp và có kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng lao động, giải quyết một cách hài hòa các mối quan hệ phát sinh trong quan hệ lao động.

 

Chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật lao động với những nội dung sau đây:

 • Tư vấn và tham gia góp ý xây dựng quy trình tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, bao gồm cả tuyển dụng và xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Tư vấn xây dựng hợp đồng lao động, hợp đồng trách nhiệm vật chất, hợp đồng bảo mật thông tin, các cam kết (nếu có) và các vấn đề liên quan.
 • Tư vấn và tham gia xây dựng chính sách về tiền lương, quyền, lợi ích của người lao động.
 • Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, quy trình chi trả lương, trả thưởng cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.
 • Tư vấn về lao động nữ, chế độ thai sản, bảo hiểm cho lao động nữ.
 • Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp và các nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn.
 • Tư vấn xây dựng và đăng ký bản nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
 • Tư vấn về tái cơ cấu lao động và giải quyết lao động dôi dư, chế độ chính sách cho người lao động khi tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Tư vấn về bồi thường trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, các vấn đề liên quan đến điều kiện sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động.
 • Tư vấn về điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động.
 • Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.
 • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, người sử dụng lao động; Tham gia giải quyết tranh chấp lao động liên quan đến: chấm dứt sớm hợp đồng lao động, kỷ luật, sa thải người lao động….
 • Tư vấn nội dung liên quan đến các chế định khác của pháp luật lao động.

 

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, cần tư vấn hoặc được hỗ trợ về dịch vụ tư vấn pháp lao động, xin vui lòng liên hệ với Luật sư của Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự theo thông tin nêu dưới đây.