Giới thiệu chung công ty Luật N2Law

Công ty Luật Nguyễn Nga và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01021317/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp và hoạt động trong các lĩnh vực: Tranh tụng; Tư vấn pháp luật; Đại…

Nhân sự công ty Luật N2Law

Ngay từ khi thành lập Công ty Luật của riêng mình, Luật sư Nga đã định hướng mục tiêu tư vấn chuyên sâu pháp lý cho hoạt động kinh doanh, vận hành doanh nghiệp, xuất phát từ thực tế làm việc nhiều năm cho tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Việt Nam, am…

Các giao dịch đã thực hiện

Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý của chúng tôi đã tư vấn và tham gia nhiều giao dịch trong các lĩnh vực quan trọng như: kinh doanh bất động sản, mua bán, sáp nhập công ty, dự án, quản lý lao động, giải quyết tranh chấp ....