lĩnh vực kinh doanh

Đội ngũ của chúng tôi

Bùi Thanh Lam

Luật sư

Trưởng ban Pháp chế và Tuân thủ của Tập đoàn Bảo Việt; Phó giám đốc Khối Pháp chế và Quản…

VIDEO

Giới thiệu công ty

Công ty Luật Nguyễn Nga và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo…

Đối tác & Khách hàng