Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Câu hỏi: xin chào Luật sư, anh trai tôi bỏ nhà đi mấy năm nay không về, do hiện nay anh ấy không có mặt tại địa phương nên một số việc cần giải quyết liên quan đến anh ấy đang gặp khó khăn. Vì vậy, gia đình tôi muốn…

Điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Câu hỏi: Thưa Luật sư, chung cư chỗ tôi ở đang chuẩn bị tiến hành họp Hội nghị nhà chung cư lần đầu, tôi muốn hỏi Luật sư là: việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu cần đáp ứng những điều kiện gì để được coi là…