Tư vấn pháp luật Đầu tư

Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư được Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh – Thương mại.

Luật sư tại Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự tư vấn quy định pháp luật đối với hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, nội dung như sau:

-  Các trường hợp bảo đảm đầu tư như: Bảo đảm về vốn và tài sản, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài, các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp…;

 -  Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư: Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh, quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư và các quy định khác liên quan;

 -  Các hình thức đầu tư như: Đầu tư trực tiếp, Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hợp đồng;

-  Góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại vốn góp, cổ phần;

 - Ưu đãi đầu tư, các trường hợp và địa bàn hưởng ưu đãi đầu tư và quy định về điều kiện đầu tư;

 -  Luật sư tư vấn về thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật, bao gồm:

  • Thủ tục đăng ký dự án đầu tư trong nước;
  • Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Thẩm tra, điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài

 -  Tư vấn triển khai và thực hiện dự án đầu tư

 -  Tư vấn các vấn đề về đầu tư ra nước ngoài và quy trình quản lý dự án đầu tư;

 -  Tư vấn đầu tư liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp, bao gồm: Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau, tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau, tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về đầu tư.